ع تا ق

 

_ عدل بر چهار شعبه است : برفهمی ژرف ، دانشی عميق ، داوری نيکو و بردباری استوار.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

_ علم راه عذر بر بهانه جويان بسته است.

_ غيبت ، سلاح مرد ناتوان است.

_ فخر خود را کنار بگذار و کبر را از سر بيرون کن و گور خود را بياد آر.

_ فرصت چون ابر درگذر است ، پس فرصتهای نيک را غنيمت شماريد.

_ قناعت مالی است که پايان نمي يابد.

 

/ 0 نظر / 18 بازدید